De fleste av oss har sett på injeksjoner som en skjønnhetsbehandling. Men det er faktisk slik at dette er et reseptbelagt legemiddel og at indikasjonen derfor skal stilles av en lege. Klinikkene har til nå hatt en ansvarlig lege i klinikken, som er innom en gang i blant. Men langt ifra alle som fikk satt injeksjoner var noen gang vurdert av en lege.

Du har sikkert hørt snakk om nye regler for klinikkene som setter injeksjoner? For disse behandlingene er ikke lenger like tilgjengelig som de har vært en stund. Hva betyr det i praksis?Strammer inn på allerede eksisterende vedtak:

Regelverket rundt behandlinger med Botox tydeliggjøres, etter at Helsetilsynet offentliggjorde et vedtak mot en lege og en sykepleier som praktiserte et samarbeide som var ganske vanlig i klinikkene.

Vedtaket sier: I en tilsynssak mot en lege la vi til grunn at legen etter avtale med sykepleieren hadde rekvirert Botox i kvanta til hennes klinikk, for behandling av et ukjent antall pasienter. Både rekvireringen og injeksjonsbehandlingen fant sted uten at legen var i kontakt med pasientene eller i nærheten av den aktuelle klinikken. Statens helsetilsyn vurderte at legens rekvirering av Botox uten pasientkontakt var uforsvarlig. Vi kom også til at legens manglende kontroll og tilsyn med sykepleieren som sin medhjelper var uforsvarlig. På bakgrunn av dette fikk legen en advarsel. Sykepleieren han rekvirerte legemiddelet til, fikk også en advarsel, da hun hadde gått ut over sitt kompetanseområde ved å behandle pasienter med Botox uten at det forelå en konkret vurdering fra lege.Det presiseres at det ikke er utarbeidet nye nasjonale faglige retningslinjer for rekvirering og bruk av Botox, men at det gjeldende regelverket er ytterligere presisert og tydeliggjort gjennom fortolkning og tilsynspraksis.

Dette betyr at en sykepleier ikke kan ta beslutningen om å tilby behandling med botulinumtoksin. Sykepleieren kan kun injisere legemidlet dersom en lege har besluttet behandling med botulinumtoksin for en konkret person.Skjerper krav om opplæring

Det er også et krav at sykepleieren har fått tilstrekkelig opplæring. Sykepleiere kan kun injisere botulinumtoksin som legens medhjelper. Ansvarlig lege skal på forhånd ha vurdert at sykepleieren har den nødvendige kompetansen og tilgjengelige midler for å håndtere uventede hendelser, som for eksempel allergiske reaksjoner.Blir Botox mindre tilgjengelig?

Vedtaket har ført til en del frustrasjon blant salonger og forbrukere på grunn av tid og ressurser. Jeg ser imidlertid på dette som kun positivt. Det har eksistert en del cowboyer i bransjen og svært få klinikker har hatt en fast lege til konsultasjoner før behandlingene startes. Dette er ingen skummel behandling, men kan gi komplikasjoner som er forstyrrende og unødvendige.Jeg kontaktet Signaturklinikken på Strømmen (https://signaturklinikken.no )for en kommentar til denne innstrammingen. Eier, Marianne Hverven, forteller at denne innskjerpingen er noe bransjen selv har etterspurt lenge. Hun har selv skrevet flere caser om temaet, og hatt både skriftlig og muntlig dialog med navngitte personer i Statens Legemiddelverk, Helsetilsynet og Mattilsynet. I likhet med de seriøse i bransjen gleder hun seg over at de som tidligere satt injeksjoner på «homeparty» ikke kan fortsette med dette, det kan heller ikke klinikkene som ikke har en lege til stede for konsultasjoner. Dette beskytter forbruker mot reaksjoner og uheldige resultater. Nå må de gjennom en konsultasjon hos lege før vi får satt en sprøyte og slik skal det være når noe er reseptbelagt. Dette krever en dramatisk endring i klinikkene, men gir forbruker en trygghet. Vi er så heldige at vi har leger ansatt, så endringen ble ikke like stor for oss, sier Hverven.

Jeg er veldig glad for at dette vedtaket følges bedre opp! Det betyr at vi sitter igjen med profesjonelle aktører i markedet som tar både klient og behandling på alvor.