Husker du at jeg blogget om mikroplast i hudpleieprodukter, og hva dette gjør med naturen vår?

Hvor brukes mikroplast?

Vi så en økende tendens til bruk av mikroplast i pleieprodukter over mange år. De ble brukt i skrubber, men også i kremer, shampo, balsam, dusjgele, makeup og babyprodukter. Ingrediensen brukes som peelende ingrediens, som bærestoff for andre ingredienser, som film på hudoverflaten.

 

IMG_7243

 

Hvorfor er det et problem med mikroplast i pleieprodukter?

Noen produkter inneholder like mye mikroplast som selve forpakningen på produktene. Disse partiklene skylles ut i vasken og kan dermed ikke resirkuleres, som forpakningen kan. Rensesystemer for avløpsvann fanger ikke opp mikroplast og dette renner ut i elver og sjøer. Mikroplast, som er plastbiter under fem millimeter i størrelse, spises av dyreplankton. Slik tas miljøgifter i og på plasten, opp i næringskjeden. De fleste av plaststoffene er ikke-nedbrytbare polymerer. Disse tar hundrevis av år for naturen selv å bli kvitt. 

 

 

IMG_7245

Kosmetikkindustrien har kraftig redusert bruken av mikroplast

Den europeiske kosmetikkindustrien har siden 2012  redusert bruken av  mikroplast i sine produkter med 97,6%! Jeg er utrolig stolt av at det har utviklet seg i denne retning og at dette er noe industrien har tatt så god tak i!  Plastproblemet er på ingen måte over, men kosmetikkindustrien har aldri vært den store syndebukken i denne saken:

  • Mikroplastisk fra kosmetiske produkter står for 0,1 prosent av den totale mengden mikroplastforurensning
  • Hvert år forsvinner over 1000 tonn granulat fra kunstgresskilder til naturen. (Disse gummigranulatene er laget av gamle bildekk)
  • De viktigste kildene til plastforurensning i vårt havmiljø er plast fra bildekk, maling, sko, veibånd og klær.

Jeg kan med stolthet fortelle at vår industri gjør det den kan for å få bukt med dette problemet.

 

smiling woman in white shirt drawing happy smile on glass