Jeg hadde alvorlig akne i tenårene, og i flere perioder senere i livet har problemet dukket opp med jevne mellomrom. Jeg har, som voksen, hatt perioder på rundt 1 år med akne som plutselig trekker seg tilbake. Det har alltid vært hormonelle årsaker.

 

Beautiful unhappy young woman with a towel on her head detects acne on her face. Concept of hygiene and care for the skin

 

Opplever du en plutselig oppblomstring av akne?

Har det skjedd noe i løpet av de siste seks månedene som har påvirket hormonene dine? Voksne mennesker utvikler sjelden plutselig akne med mindre de har hatt det tidligere. Oftest er årsaken et av disse punktene:

  • Bytte/stopp/start av prevensjon
  • Amming eller graviditet
  • Menopause
  • Polycystisk ovarialt syndrom (PCOS)

 

Macro shot of young girl's forehead with typical problem with acne and pimples at puberty

 

Hormoner og akne:

De mannlige kjønnshormonene påvirker hudens produksjon av talg. Hos kvinner svinger disse hormonene i løpet av menstruasjonssyklusen, og er høyest rundt dag 18–21, altså like før menstruasjon. Det medfører ofte mer akne i denne perioden. 

Prevensjon og akne:

P-piller kan motvirke akne, men bare hvis det er snakk om et kombinasjonspreparat.

Progesteron er et kvinnelig kjønnshormon som kan stimulere talgproduksjon, og predisponere for akne. I dag er de fleste spiraler såkalt andre- og tredjegenerasjonesprogesteroner, som har mindre risiko for å gi akne. Nyere progesteroner, som levonorgesterel (som brukes i en del spiraler), har i enkelte studier også medført bedring på aknehud. Nettopp derfor kan noen oppleve å bli bedre av progesteroner, mens andre blir verre. Akne er imidlertid oppført som en kjent bivirkning av hormonspiraler med progesteron. 

Start/stopp eller bytte av prevensjon, kan også vises på huden.

Får du påvist høye mengder mannlige kjønnshormoner (androgener) ved prøver, bør du sjekkes for polycystisk ovarial syndrom (PCOS). Er dette tilfelle, plages du nok også av økt hårvekst og uregelmessig menstruasjon, i tillegg til akne.

 

Woman with oily skin and acne scars

 

Som du skjønner har kroppens egne hormoner, og kunstige hormoner vi inntar, stor betydning for talgproduksjonen og akne. Kjenner du deg igjen? Snakk med din hudterapaut eller en hudlege om behandling.