EU har lenge rådet kosmetikkbransjen til å avstå fra merkingen «fri for parabener». Fra 1. juli 2019 er det ikke lenger lov å bruke slike betegnelser i verken markedsføring eller merking av produkter.

 

Det stilles 6 krav til merking av produkter:

 1. Overholdelse av lovbestemte krav
 2. Korrekthet
 3. Dokumentasjon
 4. Ærlighet
 5. Rettferdighet
 6. Beslutningstiltak på velinformert grunnlag

Så langt er kosmetikk merket med en del svevende uttrykk, og dette vil heldigvis forsvinne nå. 

 

Facetune_24-10-2018-11-48-07

 

Hvorfor er det viktig å unngå «fri for»-merking?

Problemet med slik merking er at det bidrar til en oppfatning av at

 • Ingrediensene som produktet hevder å være «fri for» på en eller annen måte er skadelige
 • At produkter som ikke merkes med «fri for» inneholder disse ingrediensene

De siste årene har vi blant annet sett at en mengde produkter merkes med «fri for parabener», det sender jo signaler om at parabener er farlige. Dette gjør denne ingrediensen langt mer skremmende enn den egentlig er.

Og hvis flere serier merker produktene sine med slike påstander, sender det signaler om at de som ikke merker på samme måte, faktisk bruker farlige stoffer og/eller tester produktene sine på dyr. 

Vi har sett at dette fører til et forbrukerdrevet massehysteri, som overhode ikke stemmer overens med virkeligheten, men som likevel tvinger produsenter til å merke produkter på denne måten for å holde etterspørselen oppe. 

 

parabenfri

 

Ny merking av kosmetikk fra juli 2019

EU kommisjonen har nå laget en liste over «fri for» påstander som ikke lenger er lov å bruke. Fordi markedsføringen skal være fair og ikke misvisende. 

Det dreier seg blant annet om disse:

 • Fri for parabener – det er ikke lenger lov å reklamerer med at produkter  er fri for en gruppe ingredienser som man antar er farlige, så lenge myndighetene vurderer at de er helt lovlige
 • Fri for kjemiske stoffer – er uansett en ukorrekt merking da selv vann og luft er kjemi
 • Fri for kreftfremkallende stoffer, helseskadelige stoffer, tungmetaller eller lignende. Det er ikke lengre lov til å reklamere med at man ikke bruker stoffer som er forbudt å bruke, ifølge loven.

 

cropped view of girl applying cosmetic cream on face

 

Unntak hvor det er lov å merke med «fri for»

Det finnes noen nødvendige unntak fra denne reglen

 • Uten parfyme – kan brukes dersom produktet ikke inneholder noen form for tilsatt duft, heller ikke såkalte naturlig duftstoffer
 • Fri for ingredienser av animalsk opprinnelse – i veganske produkter
 • Uten aceton – i neglelakkfjernere, fordi dette er hensiktsmessig i forhold til bruksområde.

 

IMG_5410

 

Dyreforsøk

Det er heller ikke lov til å skrive at produktene ikke testes på dyr, da det eksisterer et totalforbud mot dyreforsøk i EU. 

Denne villedende merkingen har vært oppe til diskusjon flere ganger og vi må stadig forklare forbruker hva merkingen betyr og ikke betyr. Denne lovendringen er ikke ny, men det er veldig tilfredsstillende at vi etter 1. Juli 2019skal slippe å se gammel merking på produkter på markedet.