Bare en liten gladsak fra meg, etter noen dagen med ferie:

Normalt maser jeg jo masse om hva stress kan gjøre av skade på huden. Nå viser nyere forskning at stress faktisk også kan være positivt: Selv om stress som regel blir forbundet med den daglige tidsklemmen, er stress også den usynlige kraften som får oss til å våge, elske, redde liv, tøye grenser og føle tilfredshet.  Stress, med måte kan virke positivt ved  å gjøre oss mer oppmerksomme, målrettet og fokusert. Positivt stress kan rett og slett motivere og gi energi.

Screaming brunette woman in stress over white background

Vær oppmerksom på at for mye stress fremdeles kan føre med seg en del negative konsekvenser. Men tar det ikke helt avså kan det tydelig også gagne oss.