Kan du vite om ditt hudpleieprodukt trekker ned i huden?

Hudens skal beskytte kroppen. Dens evne til å beskytte avhenger av om syrekappen/ en hinne på overhuden er helt intakt. Flassing grunnet tørrhet eller behandlinger med Retinol  påvirker denne beskyttelsen. Eksem og psoriasis gir også en redusert barrierefunksjon.
Overhuden, med sine sterkt og tett sammenbundne celler gjør i utgangspunktet inntrenging av ingredienser vanskelig.
Aktive ingredienser i hudpleieprodukter trekker derfor inn i huden via porene, svette- og hårfolikklene.

Female beauty, beautiful young caucasian woman applying cream on face in bathroom at home

Mulighet til å trekke inn i huden avhenger av:

  • Molekylstørrelse
  • Om ingrediensenes binder seg til stoffer på hudoverflaten og ikke trekker inn
  • Fordamping
  • At ingrediensene fester seg til hudceller på overflaten og dermed peeles vekk.
Det som penetrerer huden oppbevares en stund under overflaten for så å forsyne huden med ingrediensene over en stund. Overhuden fungerer dermed ikke bare som beskyttelse, men også til oppbevaring av aktive ingredienser.

 

Hva kan redusere et produkts evne til å trekke inn i huden?

  • Sykdom kan reduserer hudens mulighet til å absorbere.
  • Diabetes endrer hudstrukturen og kappilærfunksjonen og er kjent for å øke hudens evne til å absorbere.

Closeup of female hands applying cream

Hvordan beveger produktene seg i huden?

Det benyttes bærestoffer i hudpleieprodukter for å frakte ingrediensene ned i huden. Noen bærestoffer kan faktisk hindre penetrering mer enn hudbarrieren gjør, mens meningen er at de skal trekke ingrediensene med seg best mulig ned i huden.
Hovedpoenget med bærestoff er å bevare kvaliteten på ingrediensene og frakte de dit de skal virke, slik at de ikke reagerer med stoffer på overflaten eller nedover i huden, hvor de ikke skal virke.
Eksempel på  bærestoffer:
• Liposomer
• Mikrokapsler
• Nanokapsler
• Perflurodecalin
• Liquid Crystal Structure
Hvilket bærestoff som velges avhenger av hvilke ingredienser som skal kapsles inn og hvor de skal fungere i huden.

Beautiful woman puts on the face a mask

Konklusjon:

For at et produkt skal virke må det inneholde en riktig sammensetning av ingredienser, kapslet inn i riktig bæresystem ved behov. Det er en forutsetning at hudbarrieren fungerer, slik at ikke alt fordamper før effekten settes i gang.  Lurer du på hvilke produkter som innehar disse effektene? Dette kan en hudterapeut hjelpe deg med, de kan ingredienser og sammensetningen av disse.